งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

เลือกศูนย์เครือข่าย

หน้าแรก ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565
ก่อนเวลา 13.00 น.

ศูนย์เครือข่ายแจ้งโอนข้อมูลตัวแทนเข้าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ก่อนแจ้งโอนข้อมูลข้อมูลตัวแทนของศูนย์เครือข่าย ขอให้ท่านตรวจเช็คข้อมูล ดังนี้
1.รายการที่เป็นตัวแทนศูนย์(อันดับ1)ต้องได้เหรียญทองเท่านั้น
2.รายการที่ไม่มีการแข่งขันในศูนย์หากมีตัวแทนโรงเรียนในศูนย์ประสงค์จะเป็นทีมตัวแทนให้adminลงทะเบียนให้เรียบร้อย พร้อมทั้งประกาศผลคะแนน (เหรียญทอง) เสมือนมีการแข่งขันแล้ว
3.แจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบข้อมูล/ชื่อ/สกุล หรือเปลี่ยนตัวก่อนโอนข้อมูล หากข้อมูลมาที่เขตพื้นที่แล้วจะต้องดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัวตามประกาศ สพฐ. และตามกำหนดระยะเวลาของเขตพื้นที่การศึกษา
4.หลังจากข้อมูลตัวแทนเข้ามาที่เขตพื้นที่แล้ว เว็บไชต์ระดับศูนย์จะใช้สำหรับปริ้นเกียรติบัตร ดูผล ดูรายงานระดับศูนย์เท่านั้น ข้อมูลต่างๆจะเข้าสู่เว็ปไซต์ระดับเขตพื้นที่ และจะบริหารที่เว็บไซต์เขตพื้นที่เท่านั้น (เนื่องจากเว็บศูนย์กับเว็บเขตไม่ได้เชื่อมโยงกัน)

 
 

 
 

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 355
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 2,009
สัปดาห์ที่แล้ว 3,233
เดือนนี้ 10,811
เดือนที่แล้ว 202,794
ปีนี้ 10,811
ทั้งหมด 331,281