หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สพป. อุดรธานี เขต 1

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 เทศบาล
2 เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)
3 เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
4 เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
5 เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
6 เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
7 เมือง 1 (นครหมากแข้ง)
8 เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
9 เมือง 3 (ห้วยหลวง)
10 เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
11 เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
12 เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
13 เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
14 เมือง 8 (เชียงยืน)
15 เมือง 9 (รามสูร)
16 สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
17 สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
18 หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น บัวบาน)
19 หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
20 หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
21 เอกชน