หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : เมือง 8 (เชียงยืน) สังกัด สพป. อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 10
จำนวนทีม 169
จำนวนนักเรียน 293
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 240
จำนวนกรรมการ 169
ครู+นักเรียน 533
ครู+นักเรียน+กรรมการ 702
ประกาศผลแล้ว 89/283 (31.45%)