หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี) สังกัด สพป. อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 402
จำนวนนักเรียน 672
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 543
จำนวนกรรมการ 378
ครู+นักเรียน 1,215
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,593
ประกาศผลแล้ว 125/283 (44.17%)