หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม) สังกัด สพป. อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 11
จำนวนทีม 336
จำนวนนักเรียน 689
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 507
จำนวนกรรมการ 431
ครู+นักเรียน 1,196
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,627
ประกาศผลแล้ว 134/283 (47.35%)