หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : เมือง 1 (นครหมากแข้ง) สังกัด สพป. อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 7
จำนวนทีม 185
จำนวนนักเรียน 391
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 285
จำนวนกรรมการ 523
ครู+นักเรียน 676
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,199
ประกาศผลแล้ว 105/283 (37.10%)