หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์) สังกัด สพป. อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 13
จำนวนทีม 310
จำนวนนักเรียน 567
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 432
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 999
ครู+นักเรียน+กรรมการ 999
ประกาศผลแล้ว 120/283 (42.40%)